Farnost Skuteč, Předhradí

23. 12. 2023 – Živý betlém

23. 12. 2023 uspořádali skauti Živý betlém kolem kostela i ve farním kostele ve Skutči. Bylo zde několik stanovišť pro děti i pro dospělé, včetně občerstvení a možnosti si odnést domů Betlémské světlo. Počasí bylo náročně i nádherně vánoční…