Farnost Skuteč, Předhradí

3. 12. 2023 – Návštěva sv. Mikuláše

Na první adventní neděli přišel ve Skutči i v Předhradí po mši sv. MIkuláš s dárky pro děti. Díky všem za přípravu.