Farnost Skuteč, Předhradí

9. 4. 2023 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Ve Skutči i v Předhradí byla slavnostní mše sv. Na závěr byly požehnány pokrmy do domácností farníků.