Farnost Skuteč, Předhradí

9. 6. 2023 – Výtvarná soutěž žáků skutečských škol

9.6. se ve farním kostele ve Skutči sešli autoři a autorky výtvarných prací, kteří soutěžili v rámci Noci kostelů. Vítězné práce byly ohodnoceny poukazem do pizzerie a všichni dostali malé dárky.