Farnost Skuteč, Předhradí

Kázání Otce Linharta:

4.neděle velikonoční (B) – 21.4.2024

Farnostskutec - kategorie kázání Otce Linharta

Jan 10,11-18 - Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je uchvacuje a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc (život) dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“

Milí přátelé,

máme ve světě různé vůdce… Bohužel do této pozice se hrne spousta psychopatů, jak trefně ve svých knihách popisuje psychiatr Radkin Honzák. Takovým lidem jde především o vlastní vliv, moc, slávu a postavení a bohužel v mnoha zemích světa je vidět důsledky jejich vedení…. A ony důsledky? Třeba v takovém Rusku je velká část lidí tak zmanipulovaných, že opravdu věří, že v Evropě jsou lidé chudí oproti nim, že na ně chtějí zaútočit, že tady působí fašismus atd.atd…, a že jejich jedinou záchranou je Putin…, Mimochodem klasickou metodou populistů, manipulátorů a psychopatů je v lidech vzbudit strach, obavy z nějakého nepřítele a pak nabídnout – já vás  zachráním…. V Rusku, které prakticky nikdy nezažilo delší čas skutečné demokracie, se toto daří…bohužel…

I u nás za socialismu to bylo podobné v 50.letech se vytvořila atmosféra strachu – teror komunistů se zaměřil proti těm, kdo chtěli žít svobodně a nezávisle a později – sám jsem to zažil – byl tu neustále živený strach před západním válečným imperialismem, který nás chce zničit. Zprávy ze Západu se hemžily stávkami, neštěstími a nespokojeností….zatímco u nás bylo vše úžasné a krásné – podle médií…. Pronikalo to všude. Pamatuji se, že moje téma maturitní písemky z češtiny v roce 1980- na které jsem měl psát úvahu – bylo: Mírová politika socialistických států….

Ale nevzpomínejme jen na to špatné. Dneska máme v evangeliu nabídku jiného vedení – pastýře, dobrého pastýře Ježíše Krista. Ježíš – ten nemanipuluje, ale nabízí, vyzývá, dává pomoc, ale taky zanechává svobodu… A tuto svobodu nám dává skrze vlastní oběť života….On dává život, abychom my mohli žít, on je totiž dobrý pastýř.

Tehdejší farizeové věřili, že jejich spásou je dodržování všech předpisů, a spásu jako by nepotřebovali. A Ježíš v protikladu k nim nestaví na pravidlech – /není proti nim /, ale nejsou tím nejdůležitějším….. Vše staví na svobodě – on se na Kalvárii neocitl jen  náhodou, nedopatřením, nebo že měl prostě smůlu. Bylo to jeho svobodné rozhodnutí z lásky k člověku….On není vládce, kterému jde o vlastní moc, ale je dobrý pastýř…

Ježíš nebyl jako námezdní dělník, ale jako otec, který pro nás pracuje z lásky, přátelství. Kéž i takto nezištně, s láskou a vděčností, že na tom můžeme mít podíl, sloužíme druhým i my…

Dá se toto chápat ještě radikálněji. Ježíš přichází člověka zachránit, osvobodit od zla hříchu a on nejen nabízí svou pomoc – on touží a jak píše papež Benedikt XVI., přímo žebrá po našem přijetí, aby nás mohl zachránit, jakoby přemlouvá tu zatoulanou ovečku – nech se zachránit nebo jako se otec modlí za marnotratného syna, aby našel sílu a odvahu se vrátit a začít znova a lépe.

Jak bych já reagoval jako posluchač na Ježíšova slova v jeho době? A jak reaguji teď, když u vím, co vše následovalo? Vím toho mnohem víc než jeho současníci, ale taky věřím víc? Věřím Kristu, že si nemusím svou spásu zasloužit, že on mne má prostě rád a bere mě takového, jaký jsem?

I my jsme pastýři – a to nejen kněží, ale Vy kmotři, rodiče, starší sourozenci, zkušenější spolupracovníci…. A nenechme se ve snaze pomáhat – odradit neúspěchem, když nás druzí odmítnou, chce to čas….. Je třeba uzdravovat svět Boží láskou a nezměrnou Boží trpělivostí…

Kdo jste se teď v posledních týdnech mohli podívat k skutečskému senior-centru – mohli jste vidět krásnou scénu pasoucích se oveček se spoustou jehňátek….Pozorovat jejich dojemnou bezmocnost a zároveň totální důvěru k jejich matkám ovečkám, které je pomalu uvádějí do samostatnosti…Je to obraz. Boha – dobrého pastýře, který i nás s trpělivostí vede ke svobodě… a naplnění života… Když půjdete kolem, můžete si to s vděčností připomenout.