Aktuálně:

MIMOŘÁDNÉ OHLÁŠKY PRO TÝDEN OD 5.4. DO 12.4.2020:

ŽIVÉ PŘENOSY BOHOSLUŽEB Z FARNÍHO KOSTELA VE SKUTČI BUDOU:

KVĚTNÁ NEDĚLE – 8:00

ZELENÝ ČTVRTEK – 18:00

VELKÝ PÁTEK – 16:00

BÍLÁ SOBOTA – 20:00

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 8:00

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – 8:00

možnost sledovat na stránkách:
https://www.facebook.com/farnostskutec

 

PŘÍLEŽITOST K ADORACI, SVÁTOSTI SMÍŘENÍ A SV.PŘIJÍMÁNÍ:

/přicházejte jednotlivě nebo v rámci rodiny/

KVĚTNÁ NEDĚLE-5.4.

Skuteč – farní kostel /kostel, zpovědní místnost/ – 9:00-10:00

Předhradí – farní kostel /kostel, zákristie/ – 10.15-11:00

 

Po-6.4.Skuteč – fara /klubovna+kancelář/ – 17:00-18:00

Út-7.4. – Skuteč – fara /klubovna+kancelář/ – doporučeno pro seniory 8:00-9:00

St-8.4. – Skuteč – fara /klubovna+kancelář/ – 17:00-18:00

 

ZELENÝ ČTVRTEK-9.4.

Skuteč farní kostel /kostel, zpovědní místnost/ 17:00-17:45

 

VELKÝ PÁTEK-10.4.

Skuteč – farní kostel /kostel, zpovědní místnost/ 15:00-15:45

 

BÍLÁ SOBOTA-11.4.

– Skuteč – farní kostel /kostel, zpovědní místnost/:

adorace 8:30-15:00, sv.smíření + sv.přijímání 8:30-10:00

– Předhradí – farní kostel /kostel, zákristie/:

adorace 9:00-15:00, sv.smíření+sv.přijímání 10:30-11:30

 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ-12.4.

Skuteč – farní kostel /kostel, zpovědní místnost/ – 9:00-10:00

Předhradí – farní kostel /kostel, zákristie/ – 10.15-11:00

——————————————————————————————————-

V předsíni kostela ve Skutči a v Předhradí jsou k dispozici Farní zpravodaje a vytištěná kázání o svátostech.

Po skončení kázání o svátostech budou i další promluvy k dispozici na webu farnosti.

V této době nejsou pravidelné sbírky, kdo by chtěl přispět na naše farnosti, je možnost do kasičky v kostele nebo přímo na účet: farnost Skuteč 1143388369 /0800, farnost Předhradí 1144532369 /0800

Ti, kteří nejste zdrávi nebo se necítíte dobře, zůstaňte raději doma. Využijte možností TV Noe, Rádia Proglas, internetu apod.

Ohledně svátosti smířeníkdo zatím nemůže přijít, je dobré vzbudit dokonalou lítost a touhu po Boží blízkosti. Bůh je s vámi. Komu nevyhovují navrhované termíny ke zpovědi, je možno se telefonicky domluvit na jinou dobu.

Prosím také, abyste se scházeli v rámci domácí církve ke společné modlitbě, čtení Božího slova.

Sledujte aktuality na webu farnosti Skuteč.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo potřeby, zavolejte. /605 541 676/

Požehnané svátky ze srdce přeje o.Jan


Klikněte zde a stáhněte si pastýřský list otce biskupa Jana Vokála k závěru letošní postní doby, datovaný 25. března 2020.


MISIJNÍ KOLÁČ

Milí bratři a sestry,

na čtvrtou “radostnou” neděli postní má mnoho farností ve zvyku konat tzv. “Misijní koláč”. Není to náhoda, že se Misijní koláč pořádá zrovna na tuto “Laetare” – radostnou neděli, kdy se radujeme z toho, že polovina doby postní je již za námi, a tedy že radostné výročí našeho vykoupení je již “na dohled”. Jsme dnes zvlášť vyzýváni k tomu, abychom si nenechali tuto radost jenom sami pro sebe, ale abychom se o ni dělili i s druhými – s našimi nejbližšími, ale také zvláště s trpícími.Jednou z možností jak pomoci trpícím, je přispět na Papežská misijní díla, která následně finanční pomoc rozesílají do chudých zemí na konkrétní projekty. Protože se tuto neděli nemůžeme sejít v našich farních rodinách a přispět na Misijní koláč po slavení mše svaté, chceme vám nabídnout možnost, jak trpícím pomoci z tepla našich domovů. 

Můžete zaslat sumu, kterou byste jinak přispěli na misijní koláč před kostelem

převodem na účet PMD:   72540444/2700 (VS 840)

přes platební kartu na stránkách PMD:  www.missio.cz/darujte-on-line/ 

A kdo nemá možnost účastnit se touto formou a přispět by chtěl, nechte si peníze na misijní jarmark. Dá-li Pán Bůh a situace se uklidní, proběhne na podzim, jak je v naší farnosti zvykem.

Za organizátory děkuje Blanka Kozderková


Převzato z http://www.bihk.cz

STAV NOUZE: Bohoslužby jen bez účasti lidu

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu svými biskupy do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo Růžencem.

Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konference

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

 

Královéhradecká diecéze – závazné rozhodnutí biskupa

 

Bratři a sestry v Kristu,

z důvodu rychlého vývoje bezpečnostní situace v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze, které dnes odpoledne vstoupilo v platnost na celém území České republiky, jsem nucen rozhodnout následovně:

 

I. Závazná pravidla

1. Od dnešního odpoledne, t.j. čtvrtku 12. března 2020, se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na území Královéhradecké diecéze. Výjimkou jsou bohoslužby uvnitř stálých komunit (řeholní společenství), jež nemají povahu veřejných shromáždění.

2. Kněží budou sloužit Mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly, na něž by byly slouženy veřejně.

3. V případě udělování svátostí jednotlivcům je povolena účast jen nejužšího rodinného kruhu, do vládou stanoveného maximálního počtu účastníků. Totéž pravidlo nechť je aplikováno i na pohřby.

4. Technicky zdatnější správci farností mohou zajistit přenosy jimi sloužených bohoslužeb prostřednictvím sociálních sítí či jinak, čímž přispějí k tomu, aby farní společenství bylo alespoň takto shromážděno kolem oltáře svého chrámu. Pokud tak neučiní, farníky vhodně informují o jiných on-line přenosech bohoslužeb, jejichž seznam je k nalezení například zde: https://www.mseonline.cz externí odkaz.

5. Duchovní správce spolu s oprávněnými pomocníky zajistí pastorační péči o nemocné. Je třeba dbát mimořádných hygienických opatření a Nejsvětější Svátost podávat jen na ruku.

6. Správci farností mohou vhodným způsobem zpřístupnit chrámy k individuální modlitbě či adoracím jednotlivých věřících dbajíce na to, aby se v nich najednou neshromažďovalo více než 10 osob.

7. Kropenky u vstupu do kostelů budou viditelně zakryty, aby do nich nikdo nevkládal ruce.

II. Automatický dispenz

Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností se zapojit do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.

Toto rozhodnutí nahrazuje všechna má dřívější rozhodnutí ze dne 10. března 2020, vztahující se na věřící i na duchovní.

Bratři a sestry v Kristu,

všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou.

V Kristu Váš

+ Jan Vokál

biskup královéhradecký

čtvrtek 12. března 2020, 16:00 hodin