Neděle 26. 6 .  – 13. neděle v mezidobí  – SBÍRKA NA CHARITU

8:00 – poutní mše sv. v Holetíně

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel) – ŽIVÝ PŘENOS

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

11:00 – poutní mše sv. ve Lhotě

11:00 – poutní mše sv. v Hluboké

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

– dnes je  od 17:00 do 18.00 – možnost sv.smíření na faře ve Skutči

– kdo může, prosím vyberte si ulici ve Skutči k modlitbě – viz nástěnka

– zájemci o přípravu na biřmování – napište se na papír – prosím vyberte si vhodný termín setkání /příprava bude během příštího školního roku, biřmování předpokládáme v červnu 23/

– zvu farníky na sport na farní hřiště

 

Pondělí 27. 6.

 

Úterý 28. 6. – Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

16:45 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

Středa  29. 6. – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

Čtvrtek 30. 6.

8:00 mše sv. na závěr školního roku s Mons. Janem Pasekou – ŽIVÝ PŘENOS

18:00 mše sv. v Předhradí (kaple na hradě) + adorace

 

Pátek 1. 7. – návštěvy nemocných

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel) – před tím půl hodiny tichá adorace

18:00 mše sv Předhradí

ÚKLID SKUTEČ: P.Trojtlarová, p.Novotná,  p.Dostálová

 

Sobota 2. 7.

8:30 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

Neděle 3. 7. – 14. neděle v mezidobí  – TICHÁ SBÍRKA

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel) – ŽIVÝ PŘENOS

9:30 – mše sv. v Předhradí

9:30 – mše sv. na Rané

11:00poutní mše sv. v Kutříně

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel) + adorace

 

– kdo může, prosím vyberte si ulici ve Skutči k modlitbě – viz nástěnka

– zájemci o přípravu na biřmování – napište se na papír – prosím vyberte si vhodný termín setkání /příprava bude během příštího školního roku, biřmování předpokládáme v červnu 23/

– zvu farníky na sport na farní hřiště

– O. Jan od středy do pátku na ex. v Olomouci

 

Pondělí 4. 7. – Památka sv. Prokopa, opata

 

Úterý  5. 7. – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

8:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 mše sv. v Předhradí

9:30 poutní mše sv. v Mrákotíně

 

Středa  6. 7. – sv. Marie Goretti, panny a mučednice

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

Čtvrtek 7. 7.

18:00 mše sv. v Předhradí 

 

Pátek 8. 7.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

ÚKLID SKUTEČ: p.Svobodová a p.Kreminová

 

Sobota 9. 7. 

18:00 mše sv. na Štěpánově

 

Neděle 10. 7 .  – 15. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel) – ŽIVÝ PŘENOS

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí – podle počasí – (venku v Panské zahradě)

11:00 – poutní mše sv. ve Zhoři

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

Nově: