Pondělí 15. 10. – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Úterý 16. 10.

16.00 – mše sv. na hradě v Předhradí

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Středa 17. 10. – Památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

18:30 mše sv. v Hluboké

Čtvrtek 18. 10. – Svátek sv. Lukáše, evangelisty

7:00 studentská mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. v Předhradí

Pátek 19. 10.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel) 

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 20. 10.

9:00 bohoslužba slova v Seniorcentru  /mše sv. bude za týden/

Neděle 21. 10.  – 29. neděle v mezidobí – MISIJNÍ NEDĚLE

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

8:00 – poutní mše sv. v Kladně

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí  

11:00 – poutní mše sv. v Oldřeticích

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

– dnes je sbírka na misie, Misijní koláč+jarmark  – srdečné díky za vaši pomoc

– za týden bude TICHÁ SBÍRKA

– za týden ze soboty na neděli se vracíme k zimnímu času

– k dispozici jsou stolní kalendáře

 

Pondělí 22. 10.

Úterý 23. 10.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Středa 24. 10.

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

Čtvrtek 25. 10.

7:00 studentská mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. v Předhradí

Pátek 26. 10.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

V Předhradí slavnostní shromáždění k 100. výročí republiky

Sobota 27. 10.

9:00 mše sv. v Seniorcentru ve Skutči

18.00 mše sv. v Lažanech

Neděle 28. 10.  – 30. neděle v mezidobí  –  TICHÁ SBÍRKA

8.00  – posvícenská mše sv. v Holetíně 

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 –  mše sv. v Předhradí – před i po mši sv. mimořádná možnost ke sv.smíření

11.00 – posvícenská mše sv. v Hluboké

15.00-18.00 – mimořádná možnost ke sv. smíření na faře ve Skutči

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

Ve Skutči slavnostní shromáždění k 100. výročí republiky