Print Friendly, PDF & Email

Oprava střechy fary ve Skutči

Oprava začne v létě 1.etapou, s tím, že dotace jsou v této době omezené, musíme dát značný podíl z našich prostředků a máme možnost si to zlevnit svépomocí:

  • brigáda na vyklizení půdy – již hotovo
  • kulatina, řezivo – máme přislíbeno 10 m3, potřebujeme cca dalších 15 m3
  • brigáda v lese na úklid po těžbě
  • vytěžení z lesa technikou, doprava na pilu a pořez na pile – uvítali bychom levnou nebo sponzorskou realizaci
  • brigáda na složení řeziva
  • brigáda na demontáž půdovek
  • složení palet s krytinou na zahradu vysokozdvižným vozíkem
  • brigáda v rámci demontáže původní krytiny – bude se dělat na třetiny, tři roky

Kdo můžete pomociprosím ozvěte se mi co nejdříve (osobně, tel. 605 541 676, emailem linhart.jan@email.cz).

Přípravné práce probíhají v březnu až červnu.

Kdo by chtěl pomoci finančně, tak je také možnost darem s potvrzením pro daňový odpočet.

Všechny prosím o modlitbu, ať je vše k dobru naší farnosti a Boží oslavě. Díky. O.Jan


Příjezdové informace pro rodiče dětí na Farní tábor Písařov 8. – 14.8.2021

Milí rodiče,
Přihlásili jste své dítě na farní tábor. Dovolte několik doplňujících informací pro vás, vzhledem k mimořádným událostem posledního roku.

1. Dítě posílejte na tábor pouze zdravé. Ráno v den odjezdu udělejte antigenní test na covid-19 a pokud bude výsledek negativní, potvrďte to písemným prohlášením, které budeme při nástupu vybírat. Další možnost je PCR test mladší 7 dnů nebo prohlášení o prodělání nemoci covid – 19 během posledních 180 dnů. Pokud nebude dítě zcela zdravé, bohužel ho nemůžeme přijmout. Informujte nás telefonicky.
2. Potvrzení o bezinfekčnosti musíte dodat jako vždy. Je však doplněný o další otázky.
3. Děti budou spát všechny uvnitř budovy na postelích. Spacák ano, karimatka není nutná.
4. Nedávejte dětem zbytečně moc peněz (stačí třeba 100 Kč na drobnosti) ani drahé věci. Mobil nepotřebují.
5. Akce začíná srazem na místě na faře v Písařově 8.8.2021 v 18 h. Dopravu na místo si zajišťujete sami, můžete se domluvit navzájem. Nabízím také několik míst v mikrobusu, kterým tam povezu materiál, odjezd asi v 15 h z Rané. Kontaktujte mě v případě zájmu.
6. Akce končí v sobotu 14.8. v 10 h. Prosím, v tento čas si vyzvedněte děti.
Těší se P.Ondřej Matula, Veronika Pavlišová a další vedoucí

Potvrzení a informace stáhněte kliknutím zde.


Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence

Dne 7. října 2020 se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK, jejíž členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text výzvy naleznete níže:

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David

Dokument pro tisk ke stažení zde: CBK-výzva

Nově: