Print Friendly, PDF & Email

Aktuálně odvysílané mše svaté (dostupné během několika chvil po ukončení živého vysílání) najdete zde (klikněte na odkaz): https://www.youtube.com/results?…

  • POZOR – vyhledávání není seřazeno chronologicky, je potřeba vyhledat správné datum!
  • V kanálu farnosti Skuteč na youtube.com jsou záznamy oficiálně dostupné během cca 24 hodin.

Adventní duchovní obnova – sobota 12.12.2020 ve farním kostele ve Skutči

PRO DANÝ POČET LIDÍ + ŽIVÝ PŘENOS – Vede ji P. Miloš Kolovratník z České Třebové

 

Program:

9:00 přednáška

10:00 přednáška

11:00 mše sv.

 

Během programu se zpovídá ve zpovědní místnosti.

O přestávkách je možnost se jednotlivě občerstvit na faře.

Po mši sv. do 13:00 bude možnost adorace, sv. přijímání a sv.smíření.

 

Účastníci se budou moci napsat na seznam od neděle 6.12. Ostatní přes živé vysílání – viz. www.farnostskutec.cz


28.11.2020 – Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska.

Drazí bratři a sestry,
všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát
a stížnost na neústavnost omezení… Více v pdf dokumentu ke stažení zde.


Výuka náboženství ve školách i na faře  není – do skončení hygienických opatření.

Změna: v důsledku vládních opatření se benefiční koncert Marka Ebena odkládá na jaro – zaplacené vstupné bude vráceno, popř. vstupenky platí i pro jarní termín.

Kurz ALFA se přerušuje až do zrušení hygienických opatření proti COVID19, pak bude pokračovat.

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence

Dne 7. října 2020 se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK, jejíž členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text výzvy naleznete níže:

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David

Dokument pro tisk ke stažení zde: CBK-výzva


 

Ohlášky

Neděle 29. 11.  – 1. neděle adventní žehnání adventních věnců

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)  – ŽIVÝ PŘENOS, 8:45-9:30 – adorace,  sv.přijímání a sv. zpověď

9:30 – mše sv. na Rané  – ŽIVÝ PŘENOS

9:30 – mše sv. v Předhradí , 10:15-10:45 – adorace, sv.přijímání a sv.zpověď

11:00-11:30 v kapli v Hluboké možnost sv. přijímání

 

– na mši sv. se pište na papíry v kostele /20 lidí/

– na nástěnce v předsíni kost. ve Skutči – adventní program pro rodiny s dětmi i pro všechny

– adventní duchovní obnova s P.M.Kolovratníkem bude 12.12. v kostele ve Skutči /pro asi 20 lidí + ŽIVÝ PŘENOS/ – příští neděli bude možno se zapsat, více na webu farnosti

– svátost smíření:

  • 11. 12. Raná 15:00 – 18:00 h.
  • 13. 12. Holetín 14:00 – 15.00 h.
  • 13. 12. a 20. 12. Předhradí před a po mši sv.
  • 13. 12. Skuteč 15:00 h. – 18:00 h. na faře ( P.Linhart, P.Pospíšil, P.Matula)

– Tříkrálový ples nebude, Tříkrálová sbírka bude 9.1. 2021

– nedělní kázání je na webu nebo v kostele k rozebrání

– k dispozici jsou stolní kalendáře                                                                                                    

– kdo by chtěl v rámci sbírky přispět – je to možné převodem na bankovní účet /číslo je v kontaktech na webu farnosti/ nebo přímo v kostele do kasičky. Děkujeme

 

Pondělí 30. 11. – Svátek sv. Ondřeje, apoštola

 

Úterý 1. 12.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

Středa 2. 12.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

Čtvrtek 3. 12. – Památka sv. Františka Xaverského, kněze

7:00 studentská mše sv. ve Skutči (farní kostel)

16:00 mše sv. v Předhradí + adorace

 

Pátek 4. 12. – návštěvy nemocných

16:00 mše sv. v Předhradí

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)  + před tím 30 min. adorace

18:00 mše sv. na Rané – ŽIVÝ PŘENOS

 

Sobota 5. 12.

8:30 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

Neděle 6. 12.  – 2. neděle adventní, sv. Mikuláše

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel) – ŽIVÝ PŘENOS, 8:45-9:30 – adorace,  sv.přijímání a sv. zpověď + PŘIJDE MIKULÁŠ /předsíň kostela/

9:30 – mše sv. na Rané – ŽIVÝ PŘENOS

9:30 – mše sv. v Předhradí, 10:15-10:45 – adorace, sv.přijímání a sv.zpověď  + PŘIJDE MIKULÁŠ /předsíň kostela/

11:00-11:30 v kapli v Hluboké možnost sv. přijímání

18:00 mše sv. ve Skutči farní kostel) – ŽIVÝ PŘENOS– po mši sv. adorace

Nově: