30 let od svatořečení sv. Anežky České

akce Anežka 2019

Letos  je to 30 let od svatořečení sv. Anežky České. Dne 15.7.2019 jsem přihlásil farnost Skuteč i Předhradí do akce Anežka 2019, při níž se budeme podílet na sbírce papeži Františkovi pro chudé s možností dát svůj otisk prstu a přijmout pamětní medaili. Víze informací zde:
https://www.anezka2019.cz/
O. Jan

Ohlášky:

Pondělí 5. 8.

Úterý 6. 8.  – Svátek Proměnění Páně

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

Středa 7. 8.

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

Čtvrtek 8. 8. – Památka sv. Dominika, kněze

18:00 mše sv. v Předhradí

Pátek 9. 8. – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a muč., patr. Evropy

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 10. 8. – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

18:00 mše sv. na Štěpánově

Neděle 11. 8 .  – 19. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

Od 11. do 17.8. zastupuje P.Petr Vrbacký/ fara Skuteč- 602 500 682/. P.Jan bude příští týden na operaci nohou – po dobu léčby bude zastupovat P.Ondřej

– V pondělí 12.8. bude v 17:00 úklid děkanského kostela ve Skutči – prosíme o vaši pomoc

– Prodáváme kalendáře pro r. 2020

– Rodiče dětí ZŠ a gymnázia mají k dispozici v kostele /i na webu farností/ přihlášky do nepovinného předmětu Římskokatolické náboženství pro rok 2019/20. Vyplněné přihlášky doručte prosíme na faru nebo do zákristie.

zahradní slavnost ústavu z Rychmburka bude 31.8. ve Skutči

– V sobotu 7.9. 2019 bude Farní den

– V pondělí 23.9. 2019 v 18:30 bude v kostele PM ve Skutči benefiční koncert EVY URBANOVÉ a k.souboru BAROCCO SEMPRE GIOVANE – lístky budu u p.Sokola a v zákristii kostela

 

Pondělí 12. 8.

Úterý 13. 8.

16:00 mše sv. v Předhradí (hrad -DD)

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Středa 14. 8. – Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

18:30 mše sv. v Hluboké

Čtvrtek 15. 8. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

17:00 poutní mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

18:00 mše sv. v Předhradí

Pátek 16. 8.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 17. 8.

9:00 mše sv. v Seniorcentru Skuteč

Neděle 18. 8 .  – 20. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči – posvícení  (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

11:00 – mše sv. v Předhradí !!!

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

– Po dobu léčby P.Jana bude zastupovat P.Ondřej

– Prodáváme kalendáře pro r. 2020

– Rodiče dětí ZŠ a gymnázia mají k dispozici v kostele /i na webu farností/ přihlášky do nepovinného předmětu Římskokatolické náboženství pro rok 2019/20. Vyplněné přihlášky doručte prosíme na faru nebo do zákristie.

zahradní slavnost ústavu z Rychmburka bude 31.8. ve Skutči

– V sobotu 7.9. 2019 bude Farní den /host Jana Sieberová – hospic Hořice/

– V pondělí 23.9. 2019 v 18:30 bude v kostele PM ve Skutči benefiční koncert EVY URBANOVÉ a k.souboru BAROCCO SEMPRE GIOVANE – lístky budu u p.Sokola a v zákristii kostela

 

Pondělí 19. 8.

Úterý 20. 8. – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Středa 21. 8. – Památka sv. Pia X., papeže

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

Čtvrtek 22. 8. – Památka Panny Marie Královny

18:00 mše sv. v Předhradí

Pátek 23. 8.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 24. 8. – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Neděle 25. 8 .  – 21. neděle v mezidobí – TICHÁ SBÍRKA

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

10:30 – mše sv. v Předhradí !!!

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

–  Po dobu léčby P.Jana bude zastupovat P.Ondřej

–  Prodáváme kalendáře pro r. 2020

 

– Rodiče dětí ZŠ a gymnázia mají k dispozici v kostele /i na webu farností/ přihlášky do nepovinného předmětu Římskokatolické náboženství pro rok 2019/20. Vyplněné přihlášky doručte prosíme na faru nebo do zákristie.

zahradní slavnost ústavu z Rychmburka bude 31.8. ve Skutči

– V sobotu 7.9. 2019 bude Farní den /host Jana Sieberová – hospic Hořice/

– V pondělí 23.9. 2019 v 18:30 bude v kostele PM ve Skutči benefiční koncert EVY URBANOVÉ a k.souboru BAROCCO SEMPRE GIOVANE – lístky budu u p.Sokola a v zákristii kostela

 

Pondělí 26. 8.

Úterý 27. 8. – Památka sv. Moniky

17:00 bohoslužba slova ve Skutči (farní kostel)

Středa 28. 8. – Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

Čtvrtek 29. 8.  – Památka Umučení sv. Jana Křtitele

18:00 bohoslužba slova v Předhradí

Pátek 30. 8.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 31. 8.  

18:00 mše sv. v Lažanech

Neděle 1. 9 . – 22. neděle v mezidobí

8:00 – DĚTSKÁ  mše sv. ve Skutči (farní kostel) + požehnání do nového šk.roku

9:30 – mše sv. na Rané

10:30 – mše sv. v Předhradí !!!

14:00 – mše sv. u křížku ve Žďárci

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel) + adorace