Farnost Skuteč, Předhradí

Ohlášky:

Neděle  14. 7 .  – 15. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)  – ŽIVÝ PŘENOS

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

11:00 – poutní mše sv. ve Zhoři

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

– dnes je koncert v Janovičkách v 15:00 – kvarteto z brněnské konzervatoře

– o.Jan bude od 21.7. do 27.7. na Manželských setkáních ve Volyni

– Prodáváme kalendáře pro r. 2025

– pište se na farní pouť 14.9. 2024  do St.Boleslavi, Čes.Šternberka a Sázavy

 

Pondělí 15. 7. – Památka sv.Bonaventury, biskupa a učitele církve

 

Úterý 16. 7.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

Středa  17. 7.

17:00 mše sv.  ve Skutči (dolní kostel)

 

Čtvrtek 18. 7.

18:00 mše sv. v Předhradí

 

Pátek 19. 7.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

ÚKLID SKUTEČ: J.Burešová a J.Stöhrová

 

Sobota 20. 7.

9:00 mše sv. v Senior-centru Skuteč

 

Neděle 21. 7 .  – 16. neděle v mezidobí 

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel) – ŽIVÝ PŘENOS

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

– Za týden je  zpovědní pohotovost – možnost sv. smíření fara Skuteč od 17:00 do 18:00

– za týden je TICHÁ SBÍRKA – na opravu fary ve Skutči

– Prodáváme kalendáře pro r. 2025

– pište se na farní pouť 14.9. 2024  do St.Boleslavi, Čes.Šternberka a Sázavy

 

Pondělí 22. 7. – Svátek sv. Marie Magdalény

 

Úterý 23. 7. – Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

Středa 24. 7. – sv. Šarbela Machlúfa, kněze

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

Čtvrtek 25. 7. – Svátek sv. Jakuba, apoštola

18:00 mše sv. v Předhradí

 

Pátek 26. 7. – Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

ÚKLID SKUTEČ: p.Dvořáková a p.Požárová

 

Sobota 27. 7– Sv. Gorazda a druhů

14:00 poutní mše sv. v Oldřeticích

18:00 mše sv. v Lažanech

 

Neděle 28. 7. – 17. neděle v mezidobí  – TICHÁ SBÍRKA

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel) – ŽIVÝ PŘENOS

9:30 – poutní mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

15:00 – poutní mše sv. v kapli sv. Anny (Anenské údolí)

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

– dnes je TICHÁ SBÍRKA – na opravy fary

– Dnes je zpovědní pohotovost – na faře v Skutči od 17:00 do 18:00

– Prodáváme kalendáře pro r. 2025

– pište se na farní pouť 14.9. 2024  do St.Boleslavi, Čes.Šternberka a Sázavy

– V neděli 25.8. 2024 bude Farní den ve Skutči – mše sv. bude až v 11:00

 

Pondělí 29. 7. – Památka sv. Marty, Marie a Lazara

 

Úterý 30. 7. 

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

Středa 31. 7.– Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

Čtvrtek 1. 8. – Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

18:00 mše sv. v Předhradí  + adorace

 

Pátek 2. 8. – návštěvy nemocných

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel) + půl hodiny před mší sv. adorace

18:00 mše sv. v Předhradí

18:00 mše sv. na Rané

ÚKLID SKUTEČ: p.Netolická a p.Hromádková

 

Sobota 3. 8.

8:30 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

Neděle 4. 8. – 19. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. v Holetíně  

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel) – ŽIVÝ PŘENOS

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí – s P.Janem Pecháčkem + novokněžské požehnání

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel) + po mši sv. adorace

 

Novinky na webu: