Noc kostelů 24.5.2019 – program

 

Program v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči

17:55 – 18:00 Pozvání na Noc kostelů vyzváněním zvonů

18:00 – 22:00 Soutěžní výstava výtvarných prací dětí ZŠ na téma “Inspirace světcem”

18:00 – 20:00 „Ne-známý přítel“ – pátrací hra pro děti školního věku

18:00 – 22:00 Sakristie – prohlídka liturgických předmětů, ochutnávka mešních vín

18:00 – 22:00 Prohlídka věže a věžních hodin, výhled na město, výstava fotografií

19:30 – 20:00 Recitál komorního souboru Salvátor Chrudim

20:00 – 20:15 Společné zakončení hry pro děti a požehnání městu

20:30 – 21:00 Čtení z Parabible s hudbou – aneb Jak by mluvil Ježíš dnes?

21:50 – 22:00 Modlitba za účastníky a závěrečné požehnání

Program v kostele Božího Těla ve Skutči

17:55 – 18:00 Pozvání na Noc kostelů vyzváněním zvonů

17:30 – 18:00 Společné zahájení hry pro děti

18:00 – 20:00 „Ne-známý přítel“ – pátrací hra pro děti školního věku

18:00 – 21:00 Výstup do věže kostela a k věžním hodinám přes budovu Špitálku

20:55 – 21:00 Zakončení programu

Program v kostele Panny Marie Sedmibolestné v Předhradí a na hradě Rychmburk

17:00 – 20:30 Otevřená věž na hradě Rychmburk

17:55 – 18:00  Pozvání na noc kostelů vyzváněním zvonů v kostele

18:00 – 20:45  Vyhlídka z věže kostela až do západu slunce

18:00 – 21:30  Výstava liturgických předmětů

18:00 – 21:30  Ochutnávka mešního vína a odřezků z výroby hostií

18:30 – 19:00  Recitál sboru Salvátor z Chrudimi

19:30 – 20:00  Čtení z Parabible – aneb Jak by mluvil Ježíš dnes?

21:30 – Ukončení, modlitba, požehnání

Program v kostele Zvěstování Panny Marie
v Janovičkách

17.50–18.00 Zvony oznámí začátek akce

18.00–19.30 Joyful Noise z Brna – společné zpívání gospelů pro všechny

20.00–21.30 Schola Vrbatův Kostelec a hosté – společné zpívání křesťanských zpěvů

22.00–24.00 Možnost prohlídky kostela s průvodcem


TransMexicana vás zve!

Vydejte se s námi na dobrodružnou pouť do bájného Mexika a postavme společně tu největší železnici, jakou lidské oko ještě nespatřilo!

Příhláška na farní tábor 2019 ke stažení zde: verze PDF, verze MS Word


Ohlášky:

Pondělí 20. 5. –  Sv.Klementa Maria Hofbauera, kněze

7:45 studentská mše sv. – s maturanty – ve Skutči (farní kostel)

Úterý 21. 5.

16:00 mše sv. v Předhradí (hrad)

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel) + májová

Středa  22. 5.

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel) + májová

18:30 mše v. v Hluboké + májová

Čtvrtek 23. 5.

7:00 studentská mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. v Předhradí + májová

Pátek 24. 5.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel) + májová

18:00 mše sv. na Rané

Večer – NOC KOSTELŮ – viz plakáty

Sobota 25. 5.

18:00 mše sv. v Lažanech  (s nedělní platností)

Neděle 26. 5 .  –  6.neděle velikonoční  – TICHÁ SBÍRKA

8:00  – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí + májová

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel) + májová

 

– V pondělí je v 18.00 mše sv. v Podskále

Díky za Noc kostelů

– Dnes  bude možnost ke sv.smíření nebo duch. rozhovor na faře ve Skutči 17:00-17:55

– Dnes je Tichá sbírka – opravy střechy fary + možnost v tzv .dveřní sbírce podpořit křesťany na Blízkém Východě

 

Pondělí 27. 5.

Úterý 28. 5.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel) + májová

Středa  29. 5.

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel) + májová

19:00 mše sv. v Oldřeticích  + májová

Čtvrtek 30. 5. – SLAVNOST  NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

7:00 studentská mše sv. ve Skutči (farní kostel)

14:30 předávání maturitních vysvědčení ve Skutči (farní kostel)

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel) + májová

18:00 mše sv. v Rané

18:00 mše sv. v Předhradí + májová

Pátek 31. 5. – Svátek Navštívení Panny Marie  

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel) + májová

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 1. 6. – Památka sv. Justina, mučedníka  

8:30 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:00 sv.smíření dětí + příprava na 1.sv.přijímání – ve Skutči a na Rané (9:30)

 Neděle 2. 6 . –  7.neděle velikonoční 

8:00 – DĚTSKÁ mše sv. ve Skutči (farní kostel)  + 1.SV.PŘIJÍMÁNÍ

9:30 – DĚTSKÁ mše sv. v Předhradí

9:30 – mše sv. na Rané + 1.SV.PŘIJÍMÁNÍ

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)