Neděle 18. 11. – 33. neděle v mezidobí – „dveřní“ sbírka na den Bible

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí 

18:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel) s P.Petrem Vtípilem + novokněžské požehnání

 

– Zájemci o duchovní obnovu v sobotu 15. prosince (P.Martin Lanži z Broumova) , nechť se prosím zapíší  na  příslušném listu na stolku a zájemci o oběd také /příspěvek můžete zaplatit v den  obnovy na místě/

 – k dispozici jsou diecézní stolní kalendáře (cena 70,- Kč/ks)

 – ve středu je v 17.45 bude Ekonom. rada farnosti na faře ve Skutči a ve čtvrtek v 16.45 Ek. a Past. rada v Předhradí

 – v pátek je spolčo mládeže na faře ve Skutči po mši sv. v 17:00

 – dnes je kromě běžné sbírky možno přispět do kasičky u dveří na podporu překladu Bible

– za týden bude Tichá sbírka

  

Pondělí 19. 11.

Úterý 20. 11.

16:00 – mše sv. na hradě v Předhradí

17.00 –  ve Skutči (farní kostel)

Středa 21. 11. – Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

17:00 –  mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. v Hluboké

Čtvrtek 22. 11. – Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

7:00 – studentská mše sv. ve Skutči (farní kostel)

16:00 – mše sv. v Předhradí

Pátek 23. 11. – Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka, hlavního patrona diecéze 

17:00 –  mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 –  mše sv. na Rané

Sobota 24. 11. – Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků

Neděle 25. 11.  – Slavnost Ježíše Krista Krále – TICHÁ SBÍRKA

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)  se křtem dospělé katechumenky

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí  

18:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)