Print Friendly, PDF & Email

Ohlášky

 

Neděle 2. 8 . – 18. neděle v mezidobí 

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel) – ŽIVÝ PŘENOS

8:00 – mše sv. v Holetíně

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí + křest

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)  – po mši sv. adorace

 

– V neděli 23.8. 2020 bude Farní den ve Skutči

– Prodáváme kalendáře pro r. 2021

–  Rodiče dětí ZŠ a gymnázia mají k dispozici v kostele /i na webu farností/ přihlášky do nepovinného předmětu Římskokatolické náboženství pro rok 2020/21. Vyplněné přihlášky doručte prosíme na faru nebo do zákristie.

 

Pondělí 3. 8.

 

Úterý 4. 8.  – Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

Středa 5. 8.

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

Čtvrtek 6. 8. – Svátek Proměnění Páně

18:00 mše sv. v Předhradí + adorace

 

Pátek 7. 8.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel) + půl hodiny před mší sv. adorace

18:00 mše sv. v Předhradí

18:00 mše sv. na Rané

 

Sobota 8. 8. – Památka sv. Dominika, kněze

18:00 mše sv. na Štěpánově

 

Neděle 9. 8 .  – 19. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel) – ŽIVÝ PŘENOS

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

–   V pondělí 10.8. bude v 17:00 úklid děkan. kostela ve Skutči – prosíme o vaši pomoc

–   Od 16. do 22.8. zastupuje P.Petr Vrbacký/ fara Skuteč- 602 500 682/.

–   Prodáváme kalendáře pro r. 2021

–  Rodiče dětí ZŠ a gymnázia mají k dispozici v kostele /i na webu farností/ přihlášky do nepovinného předmětu Římskokatolické náboženství pro rok 2020/21. Vyplněné přihlášky doručte prosíme na faru nebo do zákristie.

– V neděli 23.8. 2020 bude Farní den ve Skutči /9:30 mše sv. + setkání/

–  Zahradní slavnost ústavu z Rychmburka bude 29.8. ve Skutči

 

Pondělí 10. 8. – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

 

Úterý 11. 8. – Památka sv. Kláry, panny

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

Středa 12. 8.

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

Čtvrtek 13. 8.

18:00 mše sv. v Předhradí

 

Pátek 14. 8. – Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

 

Sobota 15. 8. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

9:00 mše sv. v Seniorcentru Skuteč

9:30 mše sv. v Předhradí

17:00 poutní mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

Neděle 16. 8 .  – 20. neděle v mezidobí – SBÍRKA NA SEMINÁŘ

8:00 – mše sv. ve Skutči – posvícení  (farní kostel)  – ŽIVÝ PŘENOS

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

Nově: