Print Friendly, PDF & Email

Ohlášky

 

Neděle 5. 7.  – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel) ŽIVÝ PŘENOS

9:30 – poutní mše sv. v Mrákotíně

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel) + adorace

 

– Připomínám možnost sportu na hřišti na farní zahradě

 

Pondělí 6. 7. – sv. Marie Goretti, panny a mučednice

 

Úterý 7. 7.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

Středa  8. 7.

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

18:30 mše sv. v Hluboké

 

Čtvrtek 9. 7.

18:00 mše sv. v Předhradí

 

Pátek 10. 7.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

 Návštěvy nemocných

 

Sobota 11. 7. – Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

9:00 mše sv. v SeniorCentrum Skuteč

18:00 mše sv. na Štěpánově

 

Neděle 12. 7 .  – 15. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel) ŽIVÝ PŘENOS

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

11:00 – poutní mše sv. ve Zhoři

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

Pondělí 13. 7.

 

Úterý 14. 7.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

Středa  15. 7. – Památka sv.Bonaventury, biskupa a učitele církve

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

Čtvrtek 16. 7. – Panny Marie Karmelské

18:00 mše sv. v Předhradí

 

Pátek 17. 7.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

Sobota 18. 7.

 

Neděle 19. 7 .  – 16. neděle v mezidobí – SBÍRKA NA CHARITU

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)  – ŽIVÝ PŘENOS

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

  

– Příští neděli je sbírka na Charitu

od 19.7. do 26.7. zde zastupuje P.Petr Vrbacký

 – Připomínám možnost sportu na hřišti na farní zahradě

 

Nově: