Schola Gregoriana Pragensis s Davidem Ebenem

Skuteč – 19.9.2017 od 19hod

 

Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce 1987. První dva roky existence mohla zpívat pouze při liturgii,
od konce roku 1989 se však intenzivně věnuje také nahrávání a často koncertuje doma i v zahraničí (Itálie, Španělsko, Francie, Belgie,
Nizozemí, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Norsko, Švédsko, Izrael). CD nahrávky souboru vznikají výhradně ve spolupráci s největším
českým hudebním vydavatelem, firmou Supraphon, a získaly již řadu ocenění (Choc du Monde de la Musique, 10 de Répertoire, „Zlatá
Harmonie“ za nejlepší českou nahrávku roku). Soubor zároveň natáčí i pro Český rozhlas.
Zpívejme, věrní, společně
Je známo, že postoj Martina Luthera (1483–1546) k hudbě byl celkově velmi pozitivní. Zatímco ve Švýcarsku působící reformátoři Kalvín
a Zwingli byli v tomto ohledu velmi zdrženliví a hudbu při bohoslužbě buď úplně odmítali, nebo připouštěli pouze velmi prosté jednohlasé
popěvky, Luther byl vůči soudobé hudební praxi velmi otevřený. Měl hluboké pochopení pro vrcholné umění vícehlasé kompozice,
jeho oblíbeným skladatelem byl Josquin Desprez, jeden z vůdčích autorů období nizozemské polyfonie. Také při bohoslužbě měla u
Luthera hudba významné a nezastupitelné místo. Byla součástí zvěstování Božího slova, měla „zkypřit“ duši člověka pro přijetí Boží milosti.
Z početných Lutherových vyjádření k tomuto tématu můžeme uvést alespoň jeden příklad: „Hudba je darem Božím, nikoli darem
lidským; zahání ďábly a rozveseluje lidi … Po teologii přisuzuji hudbě hned druhé místo a nejvyšší úctu.“
Úterý 19. září 2017 v 19 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči
Předprodej: Květinářství Sokol, Palackého náměstí, Skuteč a na www.ticketportal.cz

Skuteč, kostel Nanebevzetí Panny Marie

18:00 – 22:00    celý večer – stanoviště po kostele včetně věže    
18:00 – 22:00    džbán proseb – možnost napsat modlitbu    
18:00 – 22:00    k dispozici košík s biblickými citáty a materiály BTM    
18:00 – 22:00    ochutnávka mešních vín, odřezků hostií    
18:00 – 22:00    výstava ornátů, liturgických předmětů    
19:30 – 20:00    Komentovaná prohlídka kostela    
20:00 – 21:45    koncert: dětský pěvecký sbor Cantando a smíšený pěvecký sbor Rubeš    
21:50 – 22:00    modlitba za účastníky    

Více info (klikněte): https://www.nockostelu.cz/?pg=kost763

 

Skuteč, kostel Božího Těla

18:00 – 22:00    celý večer – prohlídka kostela
18:00 – 20:00    hra na varhany + možnost prohlídky varhan
18:00 – 22:00    soutěžní výstava obrázků kostelů od dětí z místních škol + hlasování o nejlepší kresby

Více info (klikněte): https://www.nockostelu.cz/?pg=kost6164

 

Předhradí, kostel Panny Marie Sedmibolestné

18:00 – 20:45    Džbán proseb – Možnost napsat modlitbu
18:00 – 19:45    Hra na varhany se zpěvem – Jaroslav Novotný
18:00 – 20:45    Košík s biblickými citáty + materiály BTM
18:00 – 20:45    Ochutnávka mešních vín, odřezků hostií
18:00 – 20:45    Prohlídka kostela a věže – Prohlídka věže za světla
18:00 – 20:45    Výstava obrázků dětí z mateřské školy
18:00 – 20:45    Výstava ornátů a liturgických předmětů
20:00 – 20:30    Komentovaná prohlídka kostela
20:45 – 21:00    Závěrečná modlitba a požehnání, modlitba za účastníky »»»

Více info (klikněte): https://www.nockostelu.cz/?pg=kost6099

 

Luže-Doly, kostel Zvěstování Panně Marii, Janovičky

17:50 – 18:00    Zvony oznámí začátek akce
20:00 – 21:00    Možnost prohlídky kostela s průvodcem
21:00 – 22:00    Ženský pěvecký soubor z Prahy Krusa-zpívají Lotyšské lidové písně z Latgalska ve specifickém nářečí, Lotyšská folklórní skupina, která se věnuje tradičnímu provedení národních lidových písní. Členky skupiny, Lotyšky žijící v Praze, při společných setkáních nalézající mimo jiné radost a sílu, kterou jsou starodávné zpěvy naplněny.
22:00 – 23:00    Hudební vystoupení – duo manželů Novákových – Přijďte si poslechnout hudební vystoupení, duo manželů Novákových zahraje na kytaru a dechové nástroje.
23:00 – 24:00    Možnost prohlídky kostela s průvodcem

Více info (klikněte): https://www.nockostelu.cz/?pg=kost6136