Farnost Skuteč, Předhradí

Ohlášky:

Neděle 9. 6 . – 10. neděle v mezidobí 

8:00 – DĚTSKÁ mše sv. ve Skutči (farní kostel) – ŽIVÝ PŘENOS

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – DĚTSKÁ mše sv. v Předhradí

11:00 – poutní mše sv. v Kutříně

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

– pište se prosím na oběd – Farní den v Předhradí – 23.6.

– Díky za Noc kostelů

 

Pondělí 10. 6.

 

Úterý 11. 6. – Památka sv. Barnabáše, apoštola

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

Středa  12. 6.

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

18:30 mše sv. v Hluboké

 

Čtvrtek 13. 6. – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

7:00 studentská mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. v Předhradí

 

Pátek 14. 6.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

19:00 poutní mše sv. v Leštince

18:00 mše sv. na Rané

ÚKLID SKUTEČ: p.Netolická a p.Hromádková

 

Sobota 15. 6.– sv. Víta, mučedníka

9:00 mše sv. v Senior-centru ve Skutči

 

Neděle 16. 6. – 11. neděle v mezidobí  – sbírka na Charitu

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel) – ŽIVÝ PŘENOS

9:30 – mše sv. na Rané – 1.sv. přijímání

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

– pište se na oběd – Farní den v Předhradí

– od pondělí do pátku je o. Jan na exerciciích – zastupuje P.Ondřej Matula

– příští neděle od 17:00 do 18.00 – možnost sv.smíření na faře ve Skutči

 

Pondělí 17. 6.

 

Úterý 18. 6.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

Středa  19. 6. – Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

Čtvrtek 20. 6.

7:00 studentská mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. v Předhradí

 

Pátek 21. 6. – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel) + HOVORY O VÍŘE

18:00 mše sv. na Rané

ÚKLID SKUTEČ: r. Zelenkova a Spilkova

 

Sobota 22. 6.

17:00 – 19:00  spol. manželů ve Skutči

18.00  mše sv. v Lažanech

 

Neděle 23. 6 .  – 12. neděle v mezidobí  

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel) – ŽIVÝ PŘENOS

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí + FARNÍ DEN S HOSTY A OBĚDEM

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

– dnes je  od 17:00 do 18.00 – možnost sv.smíření na faře ve Skutči

– o. Jan bude od soboty do úterý  na ex. pro kurz Samuel v Č.Těšíně

 

Pondělí 24. 6. – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel) – ŽIVÝ PŘENOS

 

Úterý 25. 6.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

Středa  26. 6.

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

 

Čtvrtek 27. 6.

7:00 studentská mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. v Předhradí  

 

Pátek 28. 6. – Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

8:00 mše sv. na závěr školního roku s P.J.Pasekou – ŽIVÝ PŘENOS

Večerní mše sv. nebude!

ÚKLID SKUTEČ:  p.Trojtlarová, p.Novotná, p.Dostálová

18:00 – 20:00 spol. manželů v Předhradí

 

Sobota 29. 6. – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

8:00 – mše sv. ve Skutči – ŽIVÝ PŘENOS

 

Neděle 30. 6. – 13. neděle v mezidobí – TICHÁ SBÍRKA

8:00 – mše sv. v Holetíně

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel) – ŽIVÝ PŘENOS

9:30 – mše sv. v Předhradí

9:30 – mše sv. na Rané

11:00 – poutní mše sv. ve Lhotě

11:00 – poutní mše sv. v Hluboké

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

Novinky na webu: