Print Friendly, PDF & Email
  1. Ohlášky

Neděle 24. 5 .  –  7.neděle velikonoční  – TICHÁ SBÍRKA

8:00  – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

+ jako ŽIVÝ PŘENOS   viz: https://www.facebook.com/farnostskutec

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí + májová

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel) + májová

  • Dnes Tichá sbírka, za týden na pastoraci v diecézi, /díky za sbírku na pronásled.křesťany – Před. -810,- a Skuteč – 3140,-/
  • Od soboty začínají bohoslužby slova v Senior-centru ve Skutči
  • Od 11.5. stale platí, že jsou možné mše sv. s účastí do 100 lidí. Snažte se dodržovat přiměřený odstup. Stále platí i dispens od nedělní mše sv. – účast je na vašem uvážení.

Farní tábor pro děti bude o prázdninách v KC Raná. Přihlášky u O.Ondřeje.         

Program farnosti Raná – viz web https://www.farnostrana.cz/

 

Pondělí 25. 5.

 

Úterý 26. 5. – Památka sv. Filipa Neriho, kněze

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel) + májová

 

Středa  27. 5.

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel) + májová

 

Čtvrtek 28. 5.

18:00 mše sv. v Předhradí + májová

 

Pátek 29. 5.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel) + májová

18:00 mše sv. na Rané

 

Sobota 30. 5. – Památka sv. Zdislavy

 

Neděle 31. 5 . – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – sbírka na pastoraci v HK

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

+ jako ŽIVÝ PŘENOS   viz: https://www.facebook.com/farnostskutec

9:30 – mše sv. v Předhradí + májová

9:30 – mše sv. na Rané

11:00 – poutní mše sv. v Stříteži

14:00 – poutní mše sv. v Žďárci

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel) + májová

  • Dnes je sbírka na pastoraci v HK diecézi. /díky za Tichou sbírku – Před. 7780,- a Skuteč – 6881,-/
  • Od soboty začaly bohoslužby slova v Senior-centru ve Skutči, budou návštěvy nemocných.
  • Jsou možné mše sv. s účastí do 300 lidí. Snažte se dodržovat přiměřený odstup. Stále platí i dispens od nedělní mše sv. – účast je na vašem uvážení.

Farní tábor pro děti bude o prázdninách v KC Raná. Přihlášky k rozebrání v kostele         

Program farnosti Raná – viz web https://www.farnostrana.cz/

 

Pondělí 1. 6. – Památka Panny Marie, Matky církve

 

Úterý 2. 6.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

Středa  3. 6. – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

17:00 mše sv. ve Skutči (dolní kostel)

18:30 mše sv. v Hluboké

 

Čtvrtek 4. 6. – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

18:00 mše sv. v Předhradí + adorace

 

Pátek 5. 6. – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

16:00 mše sv. v Předhradí

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel) – od 16.30 adorace

18:00 mše sv. na Rané

 

Sobota 6. 6. – sv. Norberta, biskupa

8:30 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

14:00 poutní mše sv. u kaple ve Zbožňově

 

Neděle 7. 6 . – Slavnost Nejsvětější Trojice

8:00  – poutní mše sv. v Prosetíně

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

+ jako ŽIVÝ PŘENOS   viz: https://www.facebook.com/farnostskutec

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – DĚTSKÁ mše sv. v Předhradí

11:00poutní mše sv. v Brdu

18:00 – mše sv. ve Skutči (dolní kostel) + adorace

Nově: