Římskokatolická farnost Raná vás zve na přednášku Dr. Tomáše W. Pavlíčka MÚA AV ČR

Biskup Josef Doubrava a vznik Československé republiky

Neděle 27. ledna 2019 v 15 h v kině v Rané u Hlinska

Český vlastenec, milovník, sběratel a mecenáš umění a profesor církevního práva Josef Doubrava se narodil  roku 1852 v Mníšku pod Brdy, studoval teologii v Praze a Římě a kněžské svěcení přijal v roce 1876. od roku 1883 se podílel na výchově několika generací českého kléru, nejprve jako vicerektor pražského semináře, posléze jako rektor. V roce 1903 byl jmenován královéhradeckým biskupem a od listopadu 1918 působil jako administrátor pražské arcidiecéze, dokud v únoru 1919 nemoc neochromila jeho činnost.

 

 


 

Pondělí 14. 1.

Úterý 15. 1.

16:00 mše sv. v Předhradí na hradě

17:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Středa 16. 1.

17:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 – mše sv. v Hluboké

Čtvrtek 17. 1. – Památka sv. Antonína, opata

7:00 studentská mše sv. ve Skutči (farní kostel)

16:00 – mše sv. v Předhradí

Pátek 18. 1. Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů

17:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 – ekumenická bohoslužba v kostele sv. Jakuba v Rané

Sobota 19. 1.

9:00 – mše sv. v Seniorcentru ve Skutči

Neděle 20. 1.  – 2. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané – dětská s loutkovým kázáním

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Neděle 20. 1.  – 2. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

Pan děkan P.Jan Linhart po úraze rehabilituje v léčebně v Luži. Po dobu léčby ho zastupuje farní vikář P.Ondřej Matula.

– Přednáška historika AV Dr. Pavlíčka z Prahy na téma: „Biskup Doubrava a vznik Československé republiky“ se uskuteční v neděli 27.1.2019 v Rané v kině od 15 h.

– V příštím týdnu odpadá náboženství pro 1 . – 5.třídu.

– Prosíme, aby se ozvali zájemci o 1.SV.PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ v sakristii.

 

Pondělí 21. 1.

Úterý 22. 1.

17:00 –  bohoslužba slova ve Skutči (farní kostel)

Středa 23. 1.

17:00  – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Čtvrtek 24. 1. – Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Není studentská mše sv. /7:00/

nebude mše sv. v Předhradí

Pátek 25. 1. – Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

17:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 – mše sv. na Rané

Sobota 26. 1.  Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Neděle 27. 1. – 3. neděle v mezidobí  – TICHÁ SBÍRKA

8:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel

9:30 mše sv. na Rané

9:30 mše sv. v Předhradí

18:00 mše sv. Skuteč (farní kostel)

 

– Dnes je TICHÁ SBÍRKA

– V speciální krabičce je možno přispět na ADOPCI na dálku

– Prosíme, aby se ozvali zájemci o 1.SV.PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Pan děkan P.Jan Linhart po úraze rehabilituje v léčebně v Luži. Po dobu léčby ho zastupuje farní vikář P.Ondřej Matula.

– Přednáška historika AV Dr. Pavlíčka z Prahy na téma: „Biskup Doubrava a vznik Československé republiky“ se uskuteční v neděli 27.1.2019 v Rané v kině od 15 h.

 

Pondělí 28. 1.

Úterý 29. 1.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Středa 30. 1.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Čtvrtek 31. 1. Památka sv. Jana Boska, kněze

7:00 studentská mše sv. ve Skutči (farní kostel)

16:00 mše sv. v Předhradí + adorace

Pátek 1. 2.

nebude mše sv. v Předhradí

16.30 adorace ve Skutči

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané + adorace do 21 h

Sobota 2. 2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu

8:00 –  mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

Neděle 3. 2 .  – 5. neděle v mezidobí

8:00 – DĚTSKÁ mše sv. ve Skutči (farní kostel)

8:00 – mše sv. v Holetíně

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel) + adorace