Print Friendly, PDF & Email

Přihláška na farní tábor 2021

od 8. 8. do 14. 8. 2021 v Písařově

Milé děti, vážení rodiče,
Letos se vypravíme na farní tábor na faru do Písařova, okres Šumperk. Fara není velká, proto můžeme vzít max 20 dětí. Na místo pojedeme auty jako obvykle (několik dětí může vzít pan farář, jinak rodiče). Sraz bude v neděli večer na místě, odjezd v sobotu dopoledne.
Bližší informace o odjezdu a příjezdu účastníků včas dodáme.

S sebou: přezůvky, oblečení do každého počasí. Na ubytování svůj spacák a karimatku, láhev na pití, malý batoh na cestu, pláštěnka, hygienu a potřebné léky, kartičku zdravotní pojišťovny.

Platí se 1000 Kč (za 2 děti 1500 Kč, za 3 děti 2000 Kč). Nedávejte, prosím, dětem mobilní telefon! Testování dětí na covid-19 a ostatní hygienické předpisy budou realizovány podle aktuální vyhlášky úřadů.

Akci pořádá Římskokatolická farnost Raná pro děti farníků, cena je dotovaná díky štědrosti mnohých.

Vedoucí: Veronika Pavlišová. Zástupce pořadatele P. Ondřej Matula,
tel.732 536 873.

přihláška ke stažení zde.


Sbírka pro Indii – pomáháme strádajícím rodinám.

Zapojte se prosím i Vy.. existují dva způsoby pomoci:

První možnost:

Pokud si to nyní můžete dovolit, prosíme Vás o mimořádný příspěvek na výše uvedené účely. Váš dar můžete zaslat do 23. května 2021 na náš běžný účet 2019460006/6000, na který posíláte Vaše pravidelné příspěvky. Zadejte prosím variabilní symbol 54000 a do poznámky pro příjemce napište Váš unikátní VS.*
(*Neuvedete-li do poznámky pro příjemce Váš VS, můžete kdykoliv do konce roku dodatečně požádat o potvrzení o daru prostřednictvím tohoto formuláře: https://adopce.hk.caritas.cz/doprovodne-projekty/chci-potvrzeni-o-prijeti-daru/)

Druhá možnost:

Můžete pomoci také tím, že o možnosti přispět řeknete někomu dalšímu. Vyhlásili jsme veřejnou sbírku na pomoc indickým sirotkům a rodinám v nouzi. Číslo sbírkového účtu je 1387434288/2700 (VS 54000). (Viz leták výše).
Děkujeme.


Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence

Dne 7. října 2020 se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK, jejíž členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text výzvy naleznete níže:

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David

Dokument pro tisk ke stažení zde: CBK-výzva

Nově: