Aktuality:

Vzhledem ke kapacitě sálu je dobré se předem zaregistrovat přes přihlašovací formulář na stránkách
els.skauting.cz/seminar/skutec . Pomocí něj si lze zajistit také oběd.

 


Ohlášky:

Pondělí 11. 2.

Úterý 12. 2.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Středa 13. 2. –  

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Čtvrtek 14. 2. 

7:00 studentská mše sv. ve Skutči (farní kostel)

16:00 mše sv. v Předhradí

Pátek 15. 2.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 16. 2.

16:00 mše sv. na Štěpánově

Neděle 17. 2 .  – 6. neděle v mezidobí

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané – zaměřená pro děti

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

– Prosíme, aby se ozvali zájemci o 1.SV.PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ. Začátek 3.3.

– Pan děkan P.Jan Linhart po úraze rehabilituje v léčebně v Luži. Po dobu léčby ho zastupuje farní vikář P.Ondřej Matula.

– V spec. krabičce je možno přispět na ADOPCI na dálku

– Duch. obnova PRO MUŽE bude  15.-17.3.  v Čihošti – přihl. u O.Ondřeje M. nebo v sakristii

– FARNÍ TÁBOR BUDE 28.7. – 3.8.2019 – přihlášky později /pořádá f. Raná, jsou zvány i děti z dalších farností/

 

Pondělí 18. 2.

Úterý 19. 2.

16:00 mše sv. v Předhradí – HRAD

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Středa 20. 2.

17:00 bohoslužba slova ve Skutči (farní kostel)

18.00 mše sv. – v Hluboké

Čtvrtek 21. 2.

7:00 studentská mše sv. ve Skutči (farní kostel)

16:00 mše sv. v Předhradí

Pátek 22. 2. – Svátek Stolce sv. apoštola Petra

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 23. 2. – památka sv. Polykarpa

9:00 mše sv. v Seniorcentru Skuteč

Neděle 24. 2 .  – 7. neděle v mezidobí SBÍRKA NA SVATOPETR. HALÉŘ

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

 

– Příprava na 1.SV.PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ. Začátek dnes 3.3.v 16 h v kostele

– Pan děkan P.Jan Linhart po úraze rehabilituje v léčebně v Luži. Po dobu léčby ho zastupuje farní vikář P.Ondřej Matula.

– V spec. krabičce je možno přispět na ADOPCI na dálku

 – Duch. obnova PRO MUŽE bude  15.-17.3.  v Čihošti – přihl. u O.Ondřeje M. nebo v sakristii

 – FARNÍ TÁBOR BUDE 28.7. – 3.8.2019 – přihlášky později /pořádá  f.Raná, jsou zvány i děti z dalších farností/

 

Pondělí 25. 2.

 Úterý 26. 2.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Středa 27. 2.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Čtvrtek 28. 2. 

7:00 studentská mše sv. ve Skutči (farní kostel)

16:00 mše sv. v Předhradí  + adorace

Pátek 1. 3.

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané + adorace do 21 h

Sobota 2. 3.

8:30 mše sv. Skuteč (farní kostel)

Neděle 3. 3 .  – 8. neděle v mezidobí – TICHÁ SBÍRKA

8:00 – DĚTSKÁ mše sv. ve Skutči (farní kostel)

(mše sv. v Holetíně nebude)

9:30 – mše sv. na Rané

9:30 – mše sv. v Předhradí

18:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel) + adorace