Modlící se srdce země

Maria s Josefem jsou v jeskyni za Betlémem.

Město spí… a oni bdí – na modlitbách. Jsou to modlitby za svět, prosby vstříc Vykupiteli.

Tito dva tvoří styčné body země s nebesy. Přivolávají příchod Boha, jeho milostiplný příchod. To jsou pravé perly země.

Svět je nezná. Bůh o nich ví, a to stačí. Jsou to jakési antény, které zachycují co nejvíce obraz Boží, co nejvíc věčných hodnot, projevů Boží vůle a milosti.

Čím víc antén, tím lepší je obraz i poslech. Je to krásné – chtít být takovým styčným bodem země s nebesy. Vzít si na starost okolní svět, být mu předavatelem Boží milosti – být pomocí duchovně slepým a hluchým.

Vánoce bývají pro takové duše velkou výzvou – všechny bolesti a bída světa zde mají svůj odlesk – a proto tito lidé zvou narozeného Ježíše ke všem těmto potřebným, ke všem, kteří si sami pomoci nemohou…

A tak jsou lidé, kteří jsou bičem na lidstvo, jsou lidé, kteří jsou přítěží –

a jsou lidé – modlící se srdce země – lidstva! Buďme jimi i my!

/Podle biskupa Josefa Hloucha/

Všem přeji opravdu pokojný advent, krásné Vánoce a žehnám i do Nového roku 2019

o.Jan Linhart


Pondělí 17. 12.

Úterý 18. 12.

16:00 mše sv. Předhradí (hrad)

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

Středa 19. 12. 

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. v Hluboké

Čtvrtek 20. 12.

7:00 studentská mše sv. ve Skutči /farní kostel)

16.00 mše sv. v Předhradí

Pátek 21. 12.

8:00 předvánoční studentská mše sv. ve Skutči při svíčkách /farní kostel)

17:00 mše sv. ve Skutči (farní kostel)

18:00 mše sv. na Rané

Sobota 22. 12.

9:00 mše sv. v Seniorcentru

13.30 předvánoční mše sv. na hradě v Předhradí

Neděle 23. 12. . – 4. neděle adventní

8:00 – mše sv. ve Skutči (farní kostel)

9:30 – mše sv. v Předhradí

9:30 – mše sv. na Rané

15.30 – před kostelem ve Skutči – ŽIVÝ BETLÉM + možnost se podívat do far.kostela

18:00 – mše sv. ve Skutči  (farní kostel)